Ngành Công nghệ thông tin

Trong hoặc sau khi kết thúc quá trình học tập, sinh viên có thể học lên cao hơn hoặc đảm nhận các vị trí công việc sau:

 • Kỹ sư lập trình Front-end
 • Kỹ sư lập trình Back-end 
 • Kỹ sư lập trình Full-stack
 • Kỹ sư lập trình Mobile 
 • Chuyên viên phân tích dữ liệu
 • Chuyên viên ứng dụng AI 
 • Chuyên viên Digital Marketing
 • Chuyên viên phụ trách Thương mại điện tử 
 • Chuyên viên quản trị Website

Ngành Quản trị kinh doanh

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại NBS có thể làm việc trong các tổ chức kinh doanh ở mọi thành phần kinh tế, cơ quan chính quyền và các tổ chức phi lợi nhuận trong những vị trí sau:

Chuyên ngành hẹp Digital Marketing:

 • Chuyên viên Digital Marketing 
 • Chuyên viên Marketing mạng xã hội 
 • Chuyên viên bán hàng
 • Chuyên viên Nghiên cứu Thị trường 
 • Chuyên viên – Quản lý Kinh doanh 
 • Chuyên viên Quảng cáo 
 • Chuyên viên Quản trị thương hiệu/Branding 
 • Chuyên viên – Quản lý Marketing
 • Quản lý bộ phận Kinh doanh 
 • Quản lý bộ phận bán hàng
 • Founder khởi nghiệp Kinh doanh 

Chuyên ngành hẹp Truyền thông Marketing

 • Chuyên viên Truyền thông 
 • Chuyên viên Truyền thông mạng xã hội 
 • Chuyên viên bán hàng
 • Chuyên viên Nghiên cứu Thị trường 
 • Chuyên viên – Quản lý Kinh doanh 
 • Chuyên viên Quan hệ công chúng 
 • Chuyên viên Quảng cáo 
 • Chuyên viên Quản trị thương hiệu/Branding 
 • Chuyên viên – Quản lý Truyền thông
 • Quản lý bộ phận Truyền thông 
 • Founder khởi nghiệp Kinh doanh