https://wpdemo.zcubethemes.com/qeducato/wp-content/uploads/2023/02/an-img-02.png
http://nbs.edu.vn/wp-content/uploads/2024/01/vien-giao-duc-dao-tao-nbs-8.jpg
21 +

năm kinh nghiệm đào tạo

About Our University

Lịch sử hình thành

Viện Kinh doanh & Công nghệ NBS được thành lập tháng 12/2023 với mục tiêu đưa các dịch vụ đào tạo của Trường đại học Phú Xuân tiếp cận tới đông đảo người học. Triết ký của NBS là “Education for the massess”. Chính vì vậy mà các thày cô của NBS không ngừng đổi mới, sáng tạo về nội dung, hình thức và phương pháp truyền tải các kiến thức, kỹ năng, thái độ nhằm song hành cùng người học kiến tạo nghề nghiệp vì 1 tương lai tốt đẹp hơn!

Thông điệp đổi mới

https://wpdemo.zcubethemes.com/qeducato/wp-content/uploads/2023/03/an-img-20.png
http://nbs.edu.vn/wp-content/uploads/2024/01/vien-giao-duc-dao-tao-nbs-1-a.jpg
https://wpdemo.zcubethemes.com/qeducato/wp-content/uploads/2023/03/fea-icon03.png

Mục tiêu

Trở thành mô hình trường đại học mới gắn kết doanh nghiệp – NBS Technopolis Ứng dụng công nghệ trong đào tạo, từ đó linh hoạt trong mô hình đào tạo. Giáo dục cho mọi người- Education for the massess.