Viện Kinh doanh & Công nghệ NBS là đơn vị thành viên của Trường Đại học Phú Xuân- Tổ chức Giáo dục EQuest, chuyên thực hiện việc vận hành hoạt động đào tạo từ xa, liên thông, văn bằng 2 và đào tạo ngắn hạn, phổ biến kiến thức theo các quy định và quy chế liên quan.

Viện NBS cung cấp chương trình đào tạo trực tuyến tiên tiến trên cơ sở tối ưu công nghệ và quá trình sáng tạo nội dung, phương pháp kết hợp bởi những giảng viên ưu tú, kỳ cựu, cung cấp cho người học các kỹ năng nền tảng, ứng dụng thực học thực nghiệp trên lý thuyết learning office và learning project. Sứ mệnh của Viện NBS là tạo ra một môi trường học tập liên tục, tiến bộ nhằm giúp sinh viên bước một bước gần hơn trong hành trình tạo lập tương lai bởi những giá trị bền chặt nhất.