Tiến sĩ Khoa học máy tính tại Thái Lan

Trưởng Khoa Công nghệ Kinh doanh, Trường Đại học Phú Xuân, Huế. 

20+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.