Tiến sĩ Khoa học máy tính – Viện Telecom SudParis, Đại học Paris 6, Cộng hoà Pháp. 

Cử nhân QTKD

Phó Giám đốc Viện Kinh doanh & Công nghệ NBS, Trường Đại học Phú Xuân, Huế. 

Nguyên Giám đốc Aptech tại Huế (2006-2011), COO công ty Enlab Software Đà Nẵng (2020-2022).

20+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.