Giới thiệu

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin – Viện Kinh doanh và Công nghệ NBS – Trường Đại học Phú Xuân được thiết kế theo hướng micro learning nhằm giúp trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng, và thái độ cần thiết để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực Công nghiệp phần mềm. 

Lộ trình đào tạo

Tham gia vào chương trình học này, người học sẽ được định hướng theo lộ trình linh hoạt phù hợp năng lực bản thân và vị trí việc làm mà mình hướng tới. Sinh viên được công nhận khối lượng kiến thức cho các học phần/module đã học ở các chương trình Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, hoặc cao hơn ở trước đó.