Giảng viên Minh Anh tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Tài chính – Kế toán tại Úc và có mười năm kinh nghiệm trong giáo dục khi giảng dạy tại các trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn, Hutech, UEF.

Cô tham gia chương trình đào tạo giảng viên nguồn và sau đó làm Trưởng dự án E&I Development Program nằm trong chương trình hợp tác Đổi mới sáng tạo (IPP2) của Bộ Khoa học và Công nghê và Đại sứ quán Phần Lan. Cô là một chuyên gia huấn luyện về Đổi mới sáng tạo và từng cộng tác trong nhiều dự án phát triển Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Ngoài ra cô còn là chuyên gia về thiết kế và phát triển Chương trình đào tạo về khởi nghiêp cho học sinh K-12 của tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng. Hiện cô đang là trưởng ngành Quản trị – Kinh doanh tại trường Cao đẳng Việt Mỹ trực thuộc Tập đoàn giáo dục EQuest. Cô mong muốn thông qua huấn luyện và áp dụng các phương pháp sáng tạo và tư duy khởi nghiệp để đổi mới các cá nhân và tổ chức trong nước.