• By admin
  • 30/01/2024
  • No Comments

Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2024

Viện Kinh doanh và Công nghệ NBS – Trường Đại học Phú Xuân thông báo tuyển sinh Đào tạo từ xa trình độ Đại học năm 2024 như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, NGÀNH ĐÀO TẠO:

STTMã ngànhNgành đào tạoChỉ tiêu (Dự kiến)Phạm vi tuyển sinh
17480201Công nghệ thông tin100Toàn quốc
27340101Quản trị kinh doanh100

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

1. Đối tượng dự tuyển:

– Người được công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học;

– Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hoá cấp THPT theo quy định của pháp luật;

– Người có bằng tốt nghiệp của trường nước ngoài, trường nước ngoài hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

2. Điều kiện dự tuyển:

– Đủ sức khoẻ để học tập theo theo quy định hiện hành;

– Nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời gian quy định.

III. HỒ SƠ & HỌC PHÍ

1. Hồ sơ tuyển sinh: Phụ lục 1

2. Học phí, học bổng và các loại phí khác: 

a. Học phí: 600.000 đồng/tín chỉ;

b. Học bổng:

– Học bổng tiên phong: 100 suất, trị giá mỗi suất 15.000.000 đồng/suất 

+ Chỉ được áp dụng 01 chương trình học bổng duy nhất/người học/chương trình đào tạo.

Ghi chú: Học bổng được cấp tuân thủ quy định hiện hành của Viện Kinh doanh & Công nghệ NBS.

c. Các loại phí khác:

– Lệ phí xét tuyển: 80.000 đồng/hồ sơ;

– Lệ phí hồ sơ: miễn phí.

3. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

– Từ ngày 01/02/2024 đến ngày 15/12/2024.

4. Thời gian xét tuyển:

– Nhận hồ sơ từ 15/01/2024

Xét tuyển liên tục, bắt đầu từ 01/ 02 năm 2024 và công bố thông tin cho người trúng tuyển cho tới khi hết chỉ tiêu được cấp.

IV. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

– Viện Kinh doanh và Công nghệ NBS (https://nbs.edu.vn/) – Trường Đại học Phú Xuân – 28 Nguyễn Tri Phương, Thành phố Huế – Tỉnh Thừa Thiên Huế.

– Tài khoản ngân hàng số: 1234528888 – Trường Đại học Phú Xuân – Ngân hàng ACB – Chi nhánh Huế.